21 желтоқсан 2021 ж.

«Fincraft Resources» АҚ KZ2C00001832 облигацияларының өтелгені туралы хабардар етеді

«Fincraft Resources» АҚ (Алматы) 2021 жылдың 15 желтоқсанында өзінің KZ2C00001832 (SATCb2) облигацияларының өтелгені жайында хабарлайды.
Аталған облигациялар бойынша төлемдердің жалпы сомасы 1 288 338 960 теңгені құрады, оның ішінде негізгі қарыз сомасы (облигациялардың жиынтық номиналды құны) - 1 185 588 000 теңге, 11-ші купондық сыйақы сомасы - 102 750 960 тенге.