25 қараша 2020 ж.

"Fincraft Resources» АҚ 26.09.2020 жылғы «Fincraft Resources» АҚ Акционерлерінің Жылдық Жалпы Жиналысының  № FR-7-2-02 Хаттамасы негізінде 2019 жылға өзінің жай акциялары (KZ1C00000553,  KASE ресми тізімі, баламалы алаң, SATC) бойынша жалпы сомасы 5 006 167 990,20 теңге мөлшерінде дивидендтер төленетіндігі жайында хабардар етеді.