Жаңалықтар

Алда болатын артықшылық берілген акциялар (ISIN:KZ1P00000566) бойынша дивидендтердің төленуі жайында хабарлайды

25 шілде 2023 ж.

«Осы арқылы "Fincraft Resources" АҚ (бұдан әрі - Қоғам), орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Достық данғылы, 300/26 үй, БСН 060 840 005 025, "Банк ЦентрКредит" АҚ-дағы ЖСК KZ228560000004149742 (KZT), БСК KCJBKZKX, алда болатын артықшылық берілген акциялар (ISIN:KZ1P00000566) бойынша дивидендтердің төленуі жайында хабарлайды.

Төлем 24.07.2023 жылғы бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі, негізінде 2022 жылдың шілдесінен 2023 жылдың шілдесіне дейінгі кезеңге, жүзеге асырылады.

Қоғам Жарғысының 6-бабының 4-тармағына сәйкес, дивидендтерді төлеу жылына бір рет, әр жылдың 31 шілдесінен кешіктірмей жасалады.

Бір артықшылық берілген акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері - 01 теңге.

Жоспарланған төлемді жасау бастау күні - 2023 жылдың 26 шілдесі, бағалы қағаздарды ұстаушылардың ағымдағы шоттарна аудару жолымен жасалады.»