Жаңалықтар

4 шілде 2022 ж.

«Осымен Алматы қаласы, Достық даңғылы, 300/26 үй мекенжайы бойынша орналасқан «Fincraft Resources» АҚ (бұдан әрі – Қоғам), «Банк ЦентрКредит» АҚ-ғы БСН 060 840 005 025, ЖСК KZ2285 60000004149742 (KZT), БСК KCJBKZKX артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің алдағы төлемі туралы хабардар етеді (ISIN:KZ1P00000566).
Төлем 2021 жылғы шілдеден 2022 жылғы шілдеге дейінгі кезеңге 2022 жылғы 04 шілдедегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі негізінде жүзеге асырылады. Қоғам Жарғысының 6-бабының 4-тармағына сәйкес дивидендтер әр жылдың 31 шілдесінен кешіктірілмей  жылына бір рет төленеді. Бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивидендтердің мөлшері 01 теңгені құрайды. Төлем басталуының жоспарланған күні – 2022 жылдың 05 шілдесі, бағалы қағаздарды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына аудару арқылы жүзеге асады.»